×

Xóa bài viết xóa luôn toàn bộ hình ảnh đính kèm của bài viết đó

Xóa bài viết xóa luôn toàn bộ hình ảnh đính kèm trong Wordpress

Bộ lọc này có chức năng vô cùng hay ho, đó là xóa những hình ảnh đính kèm trong bài viết (hình đại diện, hình đính kèm trong bài) khi người dùng xóa bài viết hoàn toàn khỏi thùng rác.

Cách sử dụng bộ lọc xóa bài viết xóa luôn hình ảnh đính kèm

Bạn chỉ cần sao chép đoạn code bên dưới, sau đó dán vào file function.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng là xong.

// Xóa bài viết sẽ xóa luôn hình ảnh đính kèm
add_action( 'before_delete_post', 'delete_all_attached_media' );
function delete_all_attached_media( $post_id ) {
if( get_post_type($post_id) == "post" ) {
$attachments = get_attached_media( '', $post_id );
foreach ($attachments as $attachment) {
wp_delete_attachment( $attachment->ID, 'true' );
}
}
}

Chú ý:
– Nên backup hình ảnh trước khi thử nghiệm bộ lọc nêu trên, để tránh mất dữ liệu của bạn.
– Bộ lọc này sẽ xóa hình ảnh đính kèm, khi bài viết đó bị xóa hoàn toàn khỏi thùng rác (nó sẽ xóa toàn bộ hình ảnh cả hình góc và hình thu nhỏ).

4888
"Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ cho tác giả một tách Cafe"
THANH TOÁN ỦNG HỘ
Sacombank
NGUYEN NGOC HOAN
040086597979
Đọc thêm bài khác
×
Chia sẻ trang này tới
QR:  Xóa bài viết xóa luôn toàn bộ hình ảnh đính kèm của bài viết đó

Gọi điệnMessengerZalo