×

Thêm TinyMCE editor vào bình luận của WordPress

Nếu bạn đang sử dụng chức năng bình luận mặc định của WordPress, và cảm thấy nó quá nghèo nàn và không có công cụ hỗ trợ viết bình luận, thì thật may bạn có thể thêm chức năng cho nó bằng cách nhúng trình soạn thảo TinyMCE vào ô nhập bình luân, tương tự như hình ảnh mô tả của bài viết này.

Cách thêm TinyMCE vào ô nhập bình luận của WordPress

Đầu tiên bạn sao chép toàn bộ code bên dưới và dán vào file functios.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng.

// add tiny editor vao binh luan
add_filter( 'comment_form_defaults', 'rich_text_comment_form' );
function rich_text_comment_form( $args ) {
ob_start();
wp_editor( '', 'comment', array(
'media_buttons' => false,
'textarea_rows' => '10',
'tinymce' => false,
) );
$args['comment_field'] = ob_get_clean();
return $args;
}
add_filter(
'wp_default_editor',
function () {
return 'html';
}
);

media_buttons’ => false, bạn có thể chuyển thành ‘media_buttons’ => true, để thêm hình ảnh khi bình luận (tuy nhiên mình khuyên bạn nên tắt đi, vì sử dụng chức năng này dễ đầy dung lượng lưu trữ do người dùng tải lên, cũng như bị hacker khai thác để tấn công website).

2243
"Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ cho tác giả một tách Cafe"
THANH TOÁN ỦNG HỘ
Sacombank
NGUYEN NGOC HOAN
040086597979
Đọc thêm bài khác
×
Chia sẻ trang này tới
QR:  Thêm TinyMCE editor vào bình luận của WordPress

Gọi điệnMessengerZalo