×

Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong WordPress

Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong Wordpress

Shortcode hiển thị bài viết liên quan

Đầu tiên các bản cần sao chép đoạn code bên dưới và dán vào file function.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng. 

// Shortcode bai viet lien quan trong bai viet
function baiviethay() {
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories)
{
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>3, // chinh so bai viet muon hien thi
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new WP_Query($args);
ob_start();
if( $my_query->have_posts() ) {
echo "<div style='color:#555;font-weight:bold;margin-bottom:10px;padding-left:10px;border-left:7px solid #0c0;font-size:16px;'>Bài viết liên quan</div>";
while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
<div style="display:grid;grid-template-columns: 130px auto;grid-column-gap: 10px;">
<div style="margin-bottom:20px;"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a></div>
<div>
<div style="line-height:1.2;font-weight:bold"><a href="<?php the_permalink(); ?>" style="color:#333;font-size:16px;"><?php the_title(); ?></a></div>
<div style="color:#999;line-height:1.3;font-size:14px;"><?php echo wp_trim_words( get_the_excerpt() , 15 ) ?></div>
</div>
</div>
<?php endwhile; } wp_reset_query(); }
$list_post = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $list_post;
}
add_shortcode('bai', 'baiviethay');

Cách đưa bài viết liên quan vào bài viết

Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong WordPress
Bạn chỉ cần viết Shortcode [bai /] trong bài viết là bài viết liên quan đã hiển thị ở bài viết của bạn rồi đó.

4949
"Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ cho tác giả một tách Cafe"
THANH TOÁN ỦNG HỘ
Sacombank
NGUYEN NGOC HOAN
040086597979
Đọc thêm bài khác
×
Chia sẻ trang này tới
QR: Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong WordPress

4 Bình luận
 1. khanh khách

  Báo lỗi ngay chỗ [$list_post để return] ?? Có sai gì bác check giùm với ạh. Code này rất hay

  1. ihoan CÁO
   khanh @

   Mình xóa đoạn code đó rồi, bạn sao chép mã mới rồi thử lại nhé

 2. Thanh khách

  Bạn có thể làm được thêm code random nội dung bài viết liên quan không? Cảm ơn bạn về bài viết.

  1. ihoan CÁO
   Thanh @

   Ok bạn, mình sẽ bổ sung thêm sau vậy.Gọi điệnMessengerZalo