×

Code thêm ô nhập thông tin cho thành viên WordPress

Code thêm ô nhập thông tin cho thành viên Wordpress caodem.com

Bạn cần bổ sung thêm trường nhập thông tin cho thành viên đầy đủ hơn, thì dưới đây là đoạn code ngắn với chức năng như vậy, Thoải mái bổ sung thêm các trường nhập thông tin vào trình quản lý của WordPress.

Code thêm trường nhập thông tin cho thành viên

Chỉ cần sao chép đoạn code bên dưới rồi dán vào file function.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng.

// Thêm mạng xã hội vào trình điều khiển
function add_fields_user($profile_fields){
$profile_fields['dc'] = 'Địa chỉ'; // bổ sung thêm trường địa chỉ
$profile_fields['nam'] = 'Năm sinh'; // bổ sung thêm trường ngày sinh
$profile_fields['facebook'] = 'Facebook'; // bổ sung thêm trường mxh
$profile_fields['sdt'] = 'Số điện thoại'; // bổ sung thêm trường số điện thoại
return $profile_fields;
}
add_filter('user_contactmethods', 'add_fields_user');

Ở trên mình bổ sung thêm 4 trường là địa chỉ, năm sinh, facebook, số điện thoại, nếu bạn muốn giảm bớt thì xóa bớt dòng $profile_fields ở code đi, còn muốn bổ sung thì sao chép dòng $profile_fields rồi dán thêm vào.
Sau khi thêm xong thì vào Trình quản lý Admin > Thành viên > Tất cả người dùng > Rồi chỉnh sửa một user, xem có xuất hiện thêm các trường mà bạn đã thêm không nhé.
Chúc bạn thành công!

2537
"Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ cho tác giả một tách Cafe"
THANH TOÁN ỦNG HỘ
Sacombank
NGUYEN NGOC HOAN
040086597979
Đọc thêm bài khác
×
Chia sẻ trang này tới
QR:  Code thêm ô nhập thông tin cho thành viên WordPress

Gọi điệnMessengerZalo