×

Thay đổi màu link khi di chuột vào

Cách để thay đổi màu link khi bạn di chuột vào

Ví dụ:

Link có thể đổi màu!

Cách đổi màu liên kết khi di chuột vào

Sử dụng thuốc tính :hover

Ví dụ bạn có code link như sau:

<a class="doimau" href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Code thay đổi màu link:

<style>.doimau:hover{color:#ff3333}</style>

Đối với đường link nằm trong thẻ div

<div class="doimau"><a href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Code đổi màu như sau:

.doimau a:hover{color:#ff3333}
Thẻ:

3894
Bài cùng chủ đề
×
Chia sẻ trang này tới
QR: Thay đổi màu link khi di chuột vào