Căn giữa Hình ảnh, thẻ Div, Text trong CSS

ihoan đã viết 2 năm trước

Đầu tiên là căn giữa chữ viết (TEXT)

Ví dụ: Chữ CAODEM.COM được căn chính giữa trang web.

CAODEM.COM

<div class="text"><b>CAODEM.COM</b></div>

Code css căn giữa chữ viết như sau:

.text{text-align: center;}

Căn giữa thẻ DIV

Ví dụ: Thẻ div màu đỏ bao quanh nội dung được căn giữa trong thẻ màu xanh.

Nội dung

 

<div><div class="cangiua">Nội dung</div></div>

Code css căn giữa thẻ DIV như sau:

.cangiua{margin:0 auto}

Căn giữa hình ảnh (IMAGES)

Ví dụ: Logo Cáo Đêm được căn chính giữa trang.

<div class="hinhanh"><img scr="/images/logo.png" /><div>

Code css căn giữa hình ảnh như sau:

.hinhanh {text-align: center;}
11406
Bài viết cùng chủ đề

Xóa bỏ gạch chân cho link trong html css

Bộ lọc select tỉnh thành, quận huyện sử dựng API provinces.open-api.vn

Thay đổi màu link khi di chuột vào

Hiển thị menu khi click chuột phải như ở màn hình máy tính

Cách để tạo một Modal, Popup bằng HTML, CSS, JS cơ bản

Ẩn bớt nội dung và thêm dấu 3 chấm khi nội dung quá dài

Chia cột bằng thuộc tính display flex trong CSS

Crop hình ảnh bằng CSS đơn giản và cần thiết

Hướng dẫn CSS border gradient

Tạo mã QR với thư viện QRcode