Thay đổi màu link khi di chuột vào

ihoan đã viết 2 năm trước

Cách để thay đổi màu link khi bạn di chuột vào

Link có thể đổi màu!

Cách đổi màu liên kết khi di chuột vào

Sử dụng thuốc tính :hover

Ví dụ bạn có code link như sau:

<a class="doimau" href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Code thay đổi màu link:

<style>.doimau:hover{color:#ff3333}</style>

Đối với đường link nằm trong thẻ div

<div class="doimau"><a href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Code đổi màu như sau:

.doimau a:hover{color:#ff3333}
5171
Bài viết cùng chủ đề

Ẩn bớt nội dung và thêm dấu 3 chấm khi nội dung quá dài

Cách để tạo một Modal, Popup bằng HTML, CSS, JS cơ bản

Hướng dẫn CSS border gradient

Crop hình ảnh bằng CSS đơn giản và cần thiết

Hiển thị menu khi click chuột phải như ở màn hình máy tính

Hiệu ứng zoom, phóng to hình ảnh khi đưa chuột vào

Chia cột bằng thuộc tính display flex trong CSS

Chia cột bằng thuộc tính display grid trong CSS

Bộ lọc select tỉnh thành, quận huyện sử dựng API provinces.open-api.vn

Hiệu ứng Hover cho hình ảnh khi đưa chuột vào