×

Căn giữa Hình ảnh, thẻ Div, Text trong CSS

Hướng dẫn cho các bạn cách để căn giữa 3 đối tượng (Text, Div, Images) mà khi chúng ta code bằng css thường xuyên sử dụng nhất.

Đầu tiên là căn giữa chữ viết (TEXT)

Ví dụ: Chữ CAODEM.COM được căn chính giữa trang web.

CAODEM.COM

<div class="text"><b>CAODEM.COM</b></div>

Code css căn giữa chữ viết như sau:

.text{text-align: center;}

Căn giữa thẻ DIV

Ví dụ: Thẻ div màu đỏ bao quanh nội dung được căn giữa trong thẻ màu xanh.

Nội dung
<div class="cangiua">Nội dung</div>

Code css căn giữa thẻ DIV như sau:

.cangiua{margin:0 auto}

Căn giữa hình ảnh (IMAGES)

Ví dụ: Logo Cáo Đêm được căn chính giữa trang.

Logo caodem.com
<div class="hinhanh"><img scr="/images/logo.png" /><div>

Code css căn giữa hình ảnh như sau:

.hinhanh img{margin-left:auto;margin-right:auto}

Nếu các bạn có bất cứ gì không hiểu, thì để lại bình luận bên dưới cho mình nhé, mình sẽ giãi đáp tận tình cho các bạn.
Chúc các bạn áp dụng thành công cho trang web của mình.

Đánh giá bài viết bạn ơi!
Bài cùng chủ đề