Add HF

Plugin này hoàn toàn miễn phí

Plugin thêm Script vào Header và Footer của theme WordPress

ihoan đã viết 9 tháng trước

Bạn có thể dễ dàng sử dụng plugin này để thêm vào <script> hoặc <style> ở Header hoặc Footer của theme WordPress mà không cần phải can thiệt vào code của theme.

Plugin thêm Script vào Header và Footer của theme WordPress
Giao diện quán lý plugin Add HF trong trình quản lý admin của WordPress.

Chức năng của plugin Add HF

– Thêm code  <script> hoặc <style> vào Header hoặc Footer của theme WordPress một cách dễ dàng.
– Trình quán lý đơn giãn và cực kỳ nhẹ, không gây ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.

Cập nhật bản v1.1

– Bổ sung thêm chức năng thêm code Script vào dưới thẻ <body>.

1324
Tải về các plugin khác
×
Chia sẻ trang này tới
QR: Plugin thêm Script vào Header và Footer của theme WordPress