Add Adsense

Plugin này hoàn toàn miễn phí

Plugin thêm quảng cáo Google Adsense vào website WordPress

ihoan đã viết 12 tháng trước

Plugin này được viết ra với mục đích duy nhất, là thêm mã quảng cáo Google Adsense vào trang web WordPress của bạn.

Plugin thêm quảng cáo Google Adsense vào website WordPress
Giao diện quản lý mã Google Adsense trong trình quản lý admin của WordPress.

Chức năng của plugin Add Adsense

– Thêm mã vào header của trang web của bạn.
– Thêm quảng cáo tùy chỉnh vào hai vị trí đầu và cuối của bài viết.
– Có chức năng tắt hoàn toàn mã Adsense trên trang web của bạn, mà bạn không cần phải xóa đi plugin hay can thiệt vào code của web.
– Tắt bật vị trí hiển thị trên hoặc dưới của quảng cáo tùy chỉnh ở bài viết.

Kết luận: Hiện tại plugin này chỉ mới có các chức năng khá đơn giản, nếu bạn thực sự quan tâm đến plugin, xin vui lòng góp ý thêm cho mình để mình có thể hoàn thiện thêm nhiều chức năng hữu ích.

1365
Tải về các plugin khác
×
Chia sẻ trang này tới
QR: Plugin thêm quảng cáo Google Adsense vào website WordPress