GGET

50.000 VNĐ

Plugin Shortcode tạo nút download nhảy giây kèm get link trực tiếp Google Drive

ihoan đã viết 6 ngày trước

Plugin này có chức năng tạo ra một nút download, khi người dùng click vào nút sẽ có thời gian đếm ngược trong vòng bao nhiêu giây, khi số giây kết thúc, file sẽ được download về máy của khách, hoặc chuyển đến link mà bạn muốn.

Plugin Shortcode tạo nút download nhảy giây kèm get link trực tiếp Google Drive
Demo nút tải khi gắn vào bài viết của bạn.
Plugin Shortcode tạo nút download nhảy giây kèm get link trực tiếp Google Drive
Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc, nội dung nút, số giây đếm ngược.
Plugin Shortcode tạo nút download nhảy giây kèm get link trực tiếp Google Drive
Màu sắc, nội dung, số giây đếm ngược sau khi được tùy chỉnh.

Chi tiết chức năng của plugin GGET

– Tạo nút download khi người dùng click vào, sẽ có giây đếm ngược. Kết thúc số giây, file sẽ được tải về hoặc chuyển đến link mà bạn muốn.
– Get link trực tiếp từ Google Drive (áp dụng nếu là file không bị quét virus, thường là những file có dung lượng nhỏ).
– Có thể tùy chỉnh màu sắc, nội dung nút, thời gian giây đếm ngược.

Cách sử dụng plugin GGET

Bạn sử dụng shortcode [gget id=”1″ url=”link download”] trong bài viết của mình.
ID là số thứ tự bạn gắn nút tải trong 1 bài viết (nếu chỉ có một nút tải bạn có thể không cần viết thẻ này).
URL là địa chỉ link để tải về, nếu bạn sử dụng link chia sẻ Google Drive, plugin sẽ tự lấy link tải trực tiếp cho bạn, ngược lại nếu không phải link Google Drive thì plugin sẽ chuyến hướng đến địa chỉ tải.

Plugin Shortcode tạo nút download nhảy giây kèm get link trực tiếp Google Drive
Cách viết Shortcode trong bài viết của bạn.

Phiên bản V1.0

– Bản hoàn thiện, đã test thử trên nhiều theme khác nhau và cho kết quả tốt.
– Sẽ bổ sung thêm nhiều chức năng và giao diện ở những bản cập nhật sau.

Thẻ:

438
Tải về các plugin khác