Cách thay đổi hoặc xóa URL tùy chỉnh cho kênh Youtube

1170 9 tháng trước

Hướng dẫn cách thay đổi hoặc xóa URL tùy chỉnh cho kênh Youtube của bạn. Với chức năng URL tùy chỉnh này, thì kênh Youtube của bạn sẽ có đường link ngắn gọn và dễ nhớ hơn.

xem thêm
video mới