×

Code thay đổi đường dẫn author tác giả

Mặc định trên WordPress, khi bạn truy cập vào đường dẫn của tác giả (author), thì bạn sẽ thấy đường dẫn của tác giả sẽ có dạng như sau:
Domain.com/author/ten

Code thay đổi đường dẫn author

Đơn giãn thôi, bạn sao chép đoạn code bên dưới, rồi dán vào file function.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng.

// thay doi duong dan author tac gia
global $wp_rewrite;
$wp_rewrite->author_base = "tac-gia";
$wp_rewrite->flush_rules();
// ket thuc

Sau khi làm xong, bạn thử vào link của tác giả bất kỳ để xem kết quả nhé.

Đánh giá bài viết bạn ơi!
Bài cùng chủ đề