Kết nối an toàn từ Cáo Đêm

VUI LÒNG ĐỢI TRONG GIÂY LÁT

Đang kiểm tra và giải mã liên kết đã được mã hoá
10%
ĐIỀU KHOẢN VỀ LIÊN KẾT CHUYỂN TIẾP
- Tuẩn thủ nguyên tắc an toàn về kết nối Internet trong chia sẻ liên kết trực tuyến, thực hiện kiểm tra việc liên kết có đáp ứng yều cầu về bảo mật, ngăn chặn việc chuyển hướng đến các trang lừa đảo, cá độ trực tuyến, tuyên truyền phản động chống phá nhà nước Việt Nam.
- Đáp ứng yều cầu về liên kết không bị lỗi, thực hiện kiểm tra định kỳ, khắc phục lỗi liên kết sau đánh giá chia sẻ từ khách hàng hay người sử dụng dịch vụ trên trang.
- Mã hoá liên kết nhằm ngăn chặn việc truy cập tức thì, tránh việc người dùng tự ý chuyển đổi sử dụng trang liên kết khác thay vì sử dụng dịch vụ chuyển hướng liên kết đã có.

HẠN CHẾ TỪ TRÌNH DUYỆT
- Tất cả các trình duyệt hiện này từ Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox..vv, đã ngăn chặn việc lập trình viên sử dụng lệnh window.open ở javascript "chuyển hướng liên kết tự động mở tab mới", hành vi này không được xem là hành vi của người dùng, các trình duyệt sẽ block và yêu cầu người dùng cho phép mới có thể được phép tự động chuyển trang và mở tab mới.

GIỚI THIỆU VỀ CÁO CHUYỂN TIẾP
Trang này được Cáo Đêm thiết kế để cho phép người dùng có thể nhận một liên kết mã hoá, và sau một thời gian kết thúc, liên kết sẽ được giải mã và chuyển đến trang đích.
Hiện chức năng này đã có sẵn trên trang, bạn có thể tham khảo tại đây.

Gọi điệnMessengerZalo