×

Cấp quyền cho thành viên không cần sử dụng plugin

Trong WordPress mỗi nhóm người dùng lại có các quyền khác nhau, và các nhóm bên dưới thường bị giới hạn rất nhiều quyền. Và để thay đổi các quyền cơ bản của nhóm người dùng, thì các bạn sẻ phải sử dụng đến các plugin phân quyền. Tuy nhiên với mình việc sử dụng plugin là một điều cấm kỵ, bởi những chức năng nhỏ nhặt mà phải cài một đống plugin thì sẽ làm cho website của bạn trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.
Và dưới đây là cách mà mình đã cấp thêm quyền cho thành viên (subscriber).

Code cấp quyền cho thành viên

// them quyen cho author
function add_author_delete_cap() {
$role = get_role( 'subscriber' );
$role->add_cap( 'delete_posts' ); // xoa bài viết
$role->add_cap( 'delete_private_posts' ); // Xóa bài viết riêng tư
$role->add_cap( 'delete_published_posts' ); // xóa bài viết công khai
$role->add_cap( 'edit_others_posts' ); // xóa bài viết khác
$role->add_cap( 'edit_posts' ); // chỉnh sửa bài viết
$role->add_cap( 'edit_private_posts' ); // chỉnh sửa bài viết riêng tư
$role->add_cap( 'edit_published_posts' ); // chỉnh sửa bài biết công khai
$role->add_cap( 'publish_posts' ); // công khai bài viết

$role->add_cap( 'delete_pages' ); // xóa trang
$role->add_cap( 'delete_private_pages' ); // xóa trang riêng tư
$role->add_cap( 'delete_published_pages' ); // xóa trang công khai
$role->add_cap( 'edit_others_pages' ); // xóa trang khác
$role->add_cap( 'edit_pages' ); // chỉnh sửa trang
$role->add_cap( 'edit_private_pages' ); // chỉnh sửa trang riêng tư
$role->add_cap( 'edit_published_pages' ); // chỉnh sửa trang công khai
$role->add_cap( 'publish_pages' ); // công khai trang
$role->add_cap(‘upload_files’); // Upload file lên media

}
add_action( 'admin_init', 'add_author_delete_cap');

Các bạn sao chép đoạn code ở trên rồi dán vào file funcition.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng. Code trên đã bao gồm tất cả các quyền liên quan đến bài viết và trang, bạn có thể xóa bớt các quyền không cần thiết đi nếu muốn.

$role = get_role( ‘subscriber’ ); bạn có thể thay đổi giá trị subscriber thành nhóm nào đó mà bạn muốn cấp thêm quyền mới.
Chúc các bạn thành công!

2161
"Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ cho tác giả một tách Cafe"
THANH TOÁN ỦNG HỘ
Sacombank
NGUYEN NGOC HOAN
040086597979
Đọc thêm bài khác
×
Chia sẻ trang này tới
QR:  Cấp quyền cho thành viên không cần sử dụng plugin