caodem.com

anhthi97

Tham gia 05/10/2020
  • Họ Tên: Anh Thi
  • Email: anhthicat97@gmail.com
  • Đến từ:
  • Năm sinh:
  • Website:
  • Facebook:
  • Twitter:
  • Chia sẻ:

Bài viết của anhthi97

Làm thế nào để xóa những hình ảnh không dùng đến trong media WordPress

7 tháng trước

Admin cho em hỏi có cách nào xóa những hình ảnh mà mình đã tải lên media trong wordpress không?…