caodem.com

anhthi97

Tham gia 05/10/2020
  • Họ Tên: Anh Thi
  • Email: anhthicat97@gmail.com
  • Đến từ:
  • Năm sinh:
  • Website:
  • Facebook:
  • Twitter:
  • Chia sẻ:

Bài viết của anhthi97

Làm thế nào để xóa những hình ảnh không dùng đến trong media WordPress

10 tháng trước

Admin cho em hỏi có cách nào xóa những hình ảnh mà mình đã tải lên media trong wordpress không?…